TÓALMÁS

"A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek." (Vörösmarty)

 

TÓALMÁS RÉGI ÚJSÁGOKBAN

Nagykátai Járási Hírlap

 

1910. március 20. VII. évf. 12. sz. 2. o.

 

„Március 15-ének megünneplése Tóalmáson

 

Tóalmás község hazafias közönsége a szabad eszmények diadalra jutásának emlék napját kegyeletesen ünnepelte meg. Reggel 8 órakor hálaadó istentisztelet volt, melyen a községi elöljáróság vezetésével a községi képviselőtestület, a tanuló ifjuság, s a nagyszámban egybegyűlt közönség megtöltötték a templomot. Itt lépett föl először nyilvánosan Ábrahám István tanító vezetése alatt a műkedvelők dalköre s nagy hatással előadta: „Hymnus”-unkat, nemzetünk imáját.

Délután 2 órakor a központi iskola előtt gyűlt egybe nagy számban községünk lakossága, hol különösen feltűnt a nagyszámban megjelent – alacsonyabb szellemi nívón álló – földmíves osztály, kik abbahagyva munkájukat – eljöttek, hogy hazafiságuk s kegyeletüknek kifejezést adjanak.

Innen az egybegyűlt közönség – a Kossuth-nótát énekelve – a temetőbe – a honvédsírhoz vonult, melyet ez alkalomból gyönyörű virágdísz borította.

A szép és gazdag műsorból kiemelkednek Márton Ferencz okl. jegyző magasszárnyalású ünnepi beszéde; Dobossy Sándor tanító buzdító beszéde a tanuló ifjusághoz, Magyar Antal tanító „Emlékezés” cz. szavalata. Nagy lelkesedést keltett Ábrahám István tanító vezetése alatt a műkedvelők dalkörének több hazafias éneke, melyek mindegyike a közönség viharos éljenzésére ugyancsak rászolgált.

Este 6 ½ órakor Dobossy Sándor tanító lelkes tevékenysége, s a tanuló ifjuság iránti nagy szeretete, önzetlen fáradozásából „A kis honvédők”című 3 felvonásos gyermek-színmű adatott elő 18 szereplővel, nagy közönség jelenlétében.

Este 8 órakor Kovács Gábor vendéglőjében 40 terítékű bankett volt.”

*

 

1910. május 8. VII. évf. 19. sz. 3. o.

 

Új törvényhatósági út. A Nagykáta-Tóalmás és Zsámboki út köztudomás szerint oly rossz állapotban van, hogy az érdekelt községek már megunták ez útnak folyton való javítgatását, mert belátták, hogy ezzel nem érnek el semmit. Az említett út talaja ugyanis igen vizenyős s miután szilárd alapja nincs, a töltögetése és javítgatása teljesen hiába való, mert csakhamar kátyúk, süppedések keletkeznek rajta s különösen télen lehetetlen rajta a közlekedés. Tekintettel már most arra, hogy ez az út különben igen nagy forgalmú, azért fontos közérdeket képez az, hogy a törvényhatósági utak közé vétessék fel. Azért tehát elhatározta az elöljáróság, hogy ezt a község nevében kérni fogja.”

*

 

1911. október 8. VIII. évf. 40. sz. 3. o.

 

„Tóalmási tudósítónktól:

Szüret. Mult hó utolsó s folyó hó első hetében folyt le községünkben a szüret. Ha általánosságban nem is, de egyeseknél víg szüret volt, amennyiben reményen fölüli mennyiségben szűrhették a pompás mustot. A szőlőtermés közepesnek mondható, minőségre azonban kitűnő. A must hliterje 30-31 koronáért adatott el.”

*

 

1911. november 5. VIII. évf. 44. sz. 3. o.

 

Gazdakör alakulás. Tóalmás község népjóléti intézményei eggyel ismét szaporodtak. Az elmult vasárnap október hó 29-én igen szép ünnepély keretében megalakult a gazdakör, mely a virágzó hitel és fogyasztási szövetkezet mellé sorakozva, szintén a lakosság erkölcsi és anyagi előre haladását célozza. Az alakuló közgyűlésen az orsz. gazdaszövetséget dr. Czetler Jenő, az orsz. közművelődési tanácsot s az orsz. Széchényi szövetséget pedig Beró Jenő és Molnár Dezső urak képviselték Bpestről. Elnökök: Katona Gyula és Garancsy Péter urak lettek.”

*

 

1913. március 9. X. évf. 10. sz. 3. o.

 

Heti piacz Tóalmáson. Tóalmás község elöljárósága nem régen elhatározta, hogy a községben hetenként egyszer-kétszer állat felhajtás nélkül heti piaczot fog tartani. Ez elhatározásáról értesítette a környékbeli községeket és megkérdezte, hogy van-e valami kifogásuk ellene? Nagykáta község elöljárósága, miután a helybeli piac forgalmára ezt nem tartja hátrányosnak, a tóalmási piacz tartását tudomásul vette.”

*

 

1913. október 19. X. évf. 42. sz. 2. o.

 

Házavatás. Tóalmás község ma 19-én délután 4 órakor az újonnan épült községházát ünnepélyesen felavatja. Az uj községháza átadása után a tanácsteremben bankett lesz!”

*

 

1913. november 30. X. évf. 48. sz. 2. o.

 

Választás Tóalmáson. A Tóalmáson üresedésbe jött segédjegyzői állásra a közs. képviselőtestület Ráth József okl. jegyzőt választotta meg.”

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 19
Tegnapi: 39
Heti: 68
Havi: 190
Össz.: 49 142

Látogatottság növelés
Oldal: TÓALMÁS RÉGI ÚJSÁGOKBAN
TÓALMÁS - © 2008 - 2018 - doboilona.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »