TÓALMÁS

"A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek." (Vörösmarty)

T Ó A L M Á S

1990 – 2000.

 


1990. szeptember 30.

Önkormányzati képviselő és polgármester választás


1990. október 12.

Tóalmás képviselő-testületének alakuló ülése

Polgármester:   Kovács Magdolna

Képviselők:      Bőtös Mihályné

Dávid István

Hegyi Lászlóné

Hevér László

Nyári István

Povázson László

Romhányi Ferenc

Dr. Sas Vilmos

Sárkány László

Törőcsik József

Urbán Pál

 

1991. január 25.

A képviselő-testület 8/1991. sz. határozatában dönt a TÓALMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, az alapítvány tételéhez 100.000,- Ft összeggel járul hozzá.

A 11/1991. sz. határozatában 1991. évi kezdéssel sportcsarnok építését és 3 tanterem bővítést határoz meg célkitűzésként.


1991. április 26.

Kovács Magdolna polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóalmásnak németországi társközséget keresett, s FELDAFING község jelentkezett. A képviselők egyhangúlag egyetértenek a társközségi kapcsolat létesítésével.


1991. május 31.

A képviselő-testület 36/1991. sz. határozatában létrehozza a TÓALMÁS c. kiadványt negyedéves megjelenéssel.


1991. június 28.

A képviselő-testület 51/1991. sz. határozatában dönt arról, hogy az I. és II. világháborúban elhunytak emlékére állítandó emlékmű a Községháza előtti Hősök Parkjába kerül.

Az 52/1991. sz. határozatában a Rákóczi u., Liget u., Petőfi S. u. által határolt háromszöget jelöli ki piac kialakítására.


1991. augusztus 2.

A képviselő-testületi ülésen Kovács Magdolna polgármester bejelenti, hogy a sportcsarnok építésére benyújtott pályázaton Tóalmás 8.670.000,- Ft céltámogatást nyert.


1991. augusztus 16.

A ravatalozó kivitelezésére az INTERÉP-SZER KFT pályázatát fogadja el a képviselő-testület.
Meghozza 68/1991. sz. határozatát arról, hogy Tóalmásról tájékoztató füzetet jelentet meg 125.000,- Ft előállítási áron.


1991. szeptember

Elkészül az iskola épületének tetőcseréje.

Megjelenik a község tájékoztató füzete.

Szeptember 19-20-án Feldafingből 4 tagú delegáció tartózkodik Tóalmáson.


1991. október

Új utcanévtáblák kerülnek elhelyezésre a községben.


1991. november 2.

Az I. és II. világháborúban elesett tóalmási lakosok emlékére állított emlékmű felavatása. Az emlékmű Kampfl József alkotása.


1991. november 6-7.

Tóalmási delegáció látogatása Feldafingben.

                 

1992. március 7.

Megnyílik a piac.


1992. május

A Strandfürdő önkormányzati tulajdonba kerül.

Feldafingből vendégek érkeznek Tóalmásra.


1992. június 27.

Dr. Katona István püspök Úr felszenteli az újonnan épült ravatalozót.


1992. július

Tóalmási gyerekek 10 napot töltenek Feldafingben.


1992. augusztus

Feldafingi gyerekek 1 hétig nyaralnak Tóalmáson.


1992. október 30.

Az iskolában megindul a gázszolgáltatás.


1992. november 6.

A képviselő-testület 124/1992. sz. határozata alapján a mai naptól az általános iskola neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola.


1992. december 5.

Sportcsarnok  és az újonnan épült tantermek avató ünnepsége.

A beruházás 52.000.000,- Ft-ba került.1993. január 1.

A tóalmási vízműrendszer a Községi Önkormányzat tulajdonába kerül.


1993. január 22.

A képviselő-testület határozatot (9/1993. sz.) hoz arról, hogy havonta jelenjen meg a TÓALMÁSI FIGYELŐ c. kiadvány.


1993. február 12.

A képviselő-testület megalkotja 3/1993. (II. 12.) sz. önkormányzati rendeletét a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.


1993. május 26.

Challenge Day Tóalmáson.


1993. június

Kőrösi Csoma Sándor mellszobrának avatása az iskolában. A szobor Kampfl József alkotása.


1993. július

Július 6-16-ig tóalmási gyerekek nyaralnak Feldafingben.

Július 17-18. Bajor Napok Tóalmáson.

Július végén feldafingi gyerekek nyaralnak Tóalmáson.


1993. szeptember

Az óvoda udvarán fedett terasz épül.

Elkészül a hétvégi telkek közművesítése, szept. 30-án megtörténik a közvilágítás műszaki átadása.


1993. október 24.

A tóalmási Katolikus Ifjúsági Ház avatása, mely Adolf Kolpingról kapja nevét.


1993. november 5.

A képviselő-testület megalkotja 12/1993. sz. önkormányzati rendeletét a Díszpolgári Cím, valamint a Tóalmásért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről.


1993. november 12.

Megalakul a Feldafing Barátai Kör 45 alapító taggal.


1993. november 26.

Ünnepélyes gázlánggyújtás Tóalmáson. A képviselő-testület 150/1993. sz. határozatával Zombor Gábor Úrnak „Tóalmás Díszpolgára” címet, 151/1993.sz. határozatával Czoh Árpád Úrnak „Tóalmásért Emlékérmet” adományoz. A díjakat Kovács Magdolna polgármester adja át.


1993. december 2-5.

Tóalmási delegáció Feldafingben.


1994. január 30.

A tóalmási Kolping Család alakuló ülése.


1994. április 24-27.

Feldafingből 2 óvónő és 1 könyvtáros szakmai tapasztalatcserén vesz részt Tóalmáson az óvodában és a könyvtárban.


1994. május 25.

Challenge Day Tóalmáson.


1994. június 25-26.

Magyar Bornapok Feldafingben.

A képviselő-testület 111/1994. sz. határozatával Günter Gerhardt Úrnak  „Tóalmás Díszpolgára” címet, 112/1994. sz. határozatával Wolfgang Freund Úrnak „Tóalmásért Emlékérmet” adományoz. A díjakat Kovács Magdolna polgármester adja át.


1994. július

Július 18-28-ig 18 tóalmási fiatal nyaral Feldafingben, július 28-augusztus 5-ig 13 bajor fiatal Tóalmáson.


1994. augusztus

Elkészül a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola régi épületének, valamint a külső járulékos építmények (raktár, műhely, WC) tatarozása, felújítása és átalakítása.


1994. október 24.

A Községi Könyvtár megnyílik a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.


1994. október 28.

A képviselő-testület 165/1994. sz. határozatával Dr. Szmodits Tibor Úrnak a német testvérkapcsolat ápolásában végzett tevékenységéért, 166/1994. sz. határozatával Molnár János Úrnak az önkéntes tűzoltó egyesületben végzett munkájának elismeréséül „Tóalmás Emlékérmet” adományoz. A díjakat Kovács Magdolna adja át.


1994. december 11.

Önkormányzati képviselő és polgármester választás


1994. december 22.

Tóalmás képviselő-testületének alakuló ülése

Polgármester:   Törőcsik József

Képviselők:      Eperjesi Sándor

Földesi Ferenc

Gerhardtné Laczkó Katalin

Herke Istvánné

Kótiné Kalmár Éva

Romhányi Tibor

Dr. Sas Vilmos

Dr. Vámos Marietta

Végi Lajos

 

1995. február 3-5.

6 tagú bajor delegáció tartózkodik Tóalmáson.


1995. március 15.

Nyelvi labor átadása az iskolában.

Értéke: 2,5 millió forint.


1995. március 22.

Elkészülnek a sportcsarnok lelátói.

Értéke: 1,1 millió forint.


1995. május 20.

Nyugdíjas-találkozó színhelye Tóalmás. Kb. 800 vendég érkezik a megye több településéről.


1995. május 27.

Falu- és Gyermeknap Tóalmáson. Feldafingből is érkeznek vendégek.


1995. július

Megszólal a telefon Tóalmáson.


1995. július 10-17.

Tóalmási fiatalok nyaralnak Feldafingben.


1995. július 27-augusztus 3.

Bajor fiatalok nyaralnak Tóalmáson.


1995. nyarán

Elkészül a magastető 1,5 millió forintért, az iskolát és a sportcsarnokot összekötő részére.


1995. őszén

Közvilágítás korszerűsítése energiatakarékosság céljából, értéke 5 millió forint.

 

1996. május 3-5.

Feldafingben megrendezett Szent Flórián napi ünnepségen Tóalmásról 40 fő vesz részt.


1996. május 18.

Megnyílik a korszerűsített Strand.

A kb. 13 milliós költségből közel 3 millió forintnyit közhasznú munkásaink segítségével enyhítettünk.


1996. július

18 tóalmási fiatal üdül Feldafingben.


1996. augusztus

Bajor fiatalokat látnak vendégül Tóalmáson.


1996. augusztus 29.

Millecentenáriumi ünnepség.


1996. szeptember 1.

Elkészül az iskolához épült melegítőkonyha, ebédlő, melynek költsége:  4,6 millió forint.


1996. szeptember 22-24.

3 tóalmási óvónő Feldafingben szakmai látogatáson vesz részt.


1996. telén, ’97. tavaszán

15 millió forint értékben a Geosaurus KFT bányarekultiváció keretében rendezi a község közepén lévő bányagödröt.

A pénzt pályázaton nyertük, kizárólag erre a célra.

 

1997. január 24-26.

3 fős tóalmási delegáció tartózkodik Feldafingben.


1997. március

Tóalmás Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének  10/1997. sz. határozata: Feldafing községgel testületi szinten is testvérkapcsolatot létesít.


1997. április 30-május 3.

60 tóalmási felnőtt kirándul Feldafingbe.


1997. június 30-július 7.

Tóalmási fiatalok nyaralnak Feldafingben.


1997. július 31- augusztus 7.

Feldafingi fiatalokat látnak vendégül Tóalmáson.


1997. nyarán

21 millió forint értékben szilárd burkolatú utat kap a Bajcsy-Zsilinszky, Széchenyi és Határ út.

2,7 millió forintért magastető épül a vízmű üzemviteli épületére.


1997. szeptember 12-13.

25 fő feldafingi vendég tartózkodik Tóalmáson. Feldafing és Tóalmás között partneri együttműködési megállapodás jön létre.


1997. október 22.

Apró József festőművész a honfoglalás témaköréből készített és ajándékozott olajfestményt a Községi Önkormányzatnak, leleplezése, bemutatása a Polgármesteri Hivatalban.

 

1998. január 23-26.

Bajor munkacsoport tartózkodik községünkben.


1998. április

A víztorony melletti gödör rendezése befejeződik, megtörténik a műszaki átadása.


1998. június 18.

Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  84/1998. sz. határozata szerint a Dózsa Gy. u. háromszögben létesített park neve: FELDAFING PARK.


1998. június 27-28.

Bajor Sörfesztivál Tóalmáson.

Ünnepélyes keretek között megtörténik a Feldafing park felavatása. A park a bajor testvérközség ajándéka.


1998. július

Elkészül az Attila u., Liget u. és a Szőlő u. aszfaltozása 15 millió forintért.
Bajor-magyar gyermek-csereüdülés.


1998. október

Önkormányzati képviselő és polgármester választás


1998. október 28.

Tóalmás képviselő-testületének alakuló ülése

Polgármester:   Törőcsik József

Képviselők:      Földesi István

Dr. Grónás Tibor

Hegyi Lászlóné

Kótiné Kalmár Éva

Lázár János

Molnár Zsolt

Nagy Attila

Dr. Pétervári János

Püspök Zoltán

Sárkány László

Urbán Pál


1998. november 19.

Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 111/1998. sz. határozatában dönt arról, hogy 1998. november 30-i hatállyal Tóalmáson Dány és Szentmártonkáta Önkormányzatokkal közös fenntartású intézményt hoz létre.

Az intézmény neve: Közös fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

1999. május

Emlékpark létesítésére pályázaton 200.000,-Ft-ot nyer a Községi Önkormányzat.


1999. július

Bajor-magyar fiatalok csereüdülése Feldafingben és Tóalmáson.


1999. október 23.

Két kopjafa állítása az aradi vértanúk és az 1956 utáni megtorlás hőseinek, áldozatainak emlékére. A kopjafák Bitoi Ernő fafaragóművész alkotásai.

 

2000. július 29.

Pest megyei nyugdíjas találkozó színhelye Tóalmás.


2000. augusztus 9.

A Képviselő-testület határozatot hoz arról, hogy az autóbusz végállomás területén kialakított parkot MILLENNIUMI  EMLÉKHELYNEK nevezi el.


2000. augusztus 20.

Ünnepélyes keretek között megtörténik a Millenniumi Emlékhely felavatása.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 39
Heti: 69
Havi: 191
Össz.: 49 143

Látogatottság növelés
Oldal: KRÓNIKA 1990-2000
TÓALMÁS - © 2008 - 2018 - doboilona.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »