TÓALMÁS

"A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek." (Vörösmarty)

TÓALMÁS VÁLOGATOTT HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA

( KÖNYVEK)

 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁSOK A KÖZSÉGRŐL


BAKÁCS István

Iratok Pest megye történetéhez: Oklevélregeszták, 1002-1437. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1982. 532 p. 30 cm. (Pest megye múltjából, 5.)

1232, 1243, 1429, 1430, 1436, 1437, 1438, 1455, 1458. tétel


BÁNKÚTI Imre

Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi korban. Bp. Pest Megye Monográfiája Alapítvány, 1996. 2 db. (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, 2.)

82, 94, 95, 291, 293, 368-369, 385, 415-416, 592, 646-647, 674, 688, 916-917. o.


BÉKÉS István

Pest megyei barangolások. Karcolatok, riportok. Bp. Kossuth Kiadó, 1975. 386 p. 6 l. ill. 23x21 cm.

143-145. o.


BÉL Mátyás

Pest megyéről (Készült – Notitia Hungariae novae historico geographica divisa … latin nyelvű eredeti alapján. Ford. Szabó Béla. Jegyz. Pintér Emilné) Szentendre, 1977. 178 p. 4 térk. vázl. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek, 10.)

Helynévmutató: 168-173. o.

79-80. o.


BOROSY András

Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1638-1711. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1983-1987. 5 db. 20 cm.

271-5, 293, 294, 295, 323, 532, 1035, 1104, 1105, 1106, 1115, 1116, 1143, 1594, 1692, 1860, 2499, 2555, 3133, 3157, 3194, 3214, 3247, 3278, 3279, 3308, 3340, 3345, 3386, 3421, 3531, 3606, 3637, 3657, 3762, 3836, 3871, 3895, 3912, 3979, 3980, 4117, 4122, 4171, 4206, 4212, 4213, 4259, 4303, 4308, 4315, 4317, 4463, 4482, 4649, 4694, 4782, 4838, 4864, 4904, 4961, 4969, 5055, 5058, F42 tétel


Borosy András

Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1712-1740. Új sorozat. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1989-1996. 7 db. 20 cm.

559, 805, 1382, 1418, 1582, 1637, 1841, 2081, 2791, 2811, 3156, 3387, 3625, 3867, 5033, 5690, 5694 tétel


Cegléd. Szerk. Kolofont József. Bp. Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatal, 1931. 455p. 20 cm. (Magyar városok monográfiája, 10.)

397-398. o.


Csomor Tibor

Magyarország. Honismereti bibliográfia. [Kiad. a Budapest]. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Hazafias Népfront. 25 cm.

1. köt. 1972. 955 [5]l.

685. o.


Fejezetek Pest megye történetéből. Szerk. Egey Tibor. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1990. 548p. 24 cm. (Pest megye múltjából, 7.)

176, 177, 282, 336. o.


Fényes Elek

Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leírása. Pest. Hackenast, 1857. 1-2. köt. 1db-ban. 366 p. 24 cm.

271. o.


FÉNYES Elek

Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leiratik. Bp. ÁKV. Magyar Kvk. és Kvterj. Egyesülete. 1984. 2 db. 20 cm. (Reprint)

A Pesten, 1851-ben Kozma Vazulnál nyomtatott mű reprintje

1. köt. 21-22, 186. o.

2. köt. 205. o.


GALGÓCZY Károly

Pest-Pilis és Solt törvényesen egyesült monographiája. 1-3. köt. Bp. Pestmegye Közönsége, 1876-1877. 3 db. 23 cm.

3. köt. A megye részletes leírása. 1877. 408 p.

192-193. o.


GYALAY Mihály

Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon: 1723-1918. között, továbbá a későbbi államkeretekbe osztott területek részletes adataival kiegészítve, általában 1989-ig. Bp. Origo-Press, 1989. 905 p. ill., térk. 29 cm+31 mell. (62 p.)

113, 216, 224, 824. o., VII. sz. szelvény


Látnivalók Pest megyében. [Pest megye útikönyve praktikus tanácsokkal] [főszerk. Juhász István] ; [szerzők Asztalos István et al.]. Miskolc. Well-PRess, [1997]. 309 p. ill., főként színes. részben térk. 24 cm. (Vendégváró)

Bibliogr.: 304. o.

3, 54, 84, 267, 272, 293. o.


Magyarország megyéi. Szerk. Gyenes László. Bp. Kossuth, 1982. 19 cm.

[16.] Pest [Összeáll. Barinkai Oszkárné, Nagy Sándorné és Sági Ágnes. 1987. 155 p.,[32]t. ill.

23, 42. o.


Magyarország történeti helységnévtára. [Kiad. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. Bp. KSH, 1987. 29 cm.

[2.] Pest-Pilis-Solt megye és a Kiskunság, 1773-1808. Szerk. Szaszkóné Sin Aranka. 1988. 280 p.+4 térk. (78x55 cm).

108-111, 158, 206, 229, 233, 239, 262. o.


Magyarország vármegyéi és városai. [Szerk.] Borovszky Samu; … Praznovszky Mihály bevezető szövegével. Reprint kiad. Bp. Dovin, 1988. 28 cm.

Az 1910-es kiadás reprintje.

3. köt. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 1990. 2 db.

3/1. köt. 26, 138, 148, 181, 217, 220, 253, 285, 298, 303, 308, 403, 463. o.

3/2. köt. 61, 67, 75, 85-86, 100, 142, 171, 182, 184, 213, 215. o.

 

Mezősi Károly

Pest megye múzeumai. Bp. Pest megyei Nyomda, Vác, 1966. 93 p. ill. 20 cm. (Pest megye múzeumai, 2.)

16. o.


Pest megye múltjából. Tanulmányok. Szerk. Keleti Ferenc, Lakatos Ernő, Makkai László. Bp. Pest megye Tanácsa, 1865. 459 [1] l. 24 cm.

16, III. t., 54, 65, 66, 95, 102, 123, 136, 351, 387, 388, 399, 402, 409. o.


Pest megye múltjából. Szerk. Lakatos Ernő. Bp. MSZMP Pest megyei Bizottsága – Pest megyei Tanács. 24 cm.

2. Iratok Pest megye történetéhez. 1918-1919. /Okmányközlés/ Szerk. Csicsay Iván, Göndics Zoltán (Előszó: Cservenka Ferencné, Mondok Pál. Bev. Lakatos Ernő). 1969. 482, [6] p.

78, 221, 278 tétel


Pest megye sajtóbibliográfiája 1975-1994. Összeáll. és szerk. Drahos Istvánné. Szentendre. Pest Megyei Könyvtár, 1997. 141 p. 21 cm.

106. o.

483, 484. tétel


Pest megye településeinek atlasza: 18 város, 166 község, összesen 184 település részletes térképe. [a térképeket készítette Cartographia Kft. …]. [ismertetőszöveg. Egey Tibor, Horváth Lajos]. Települések M 1:15000, városközpontok M 1:7500, külterületek M 1:150000 . Gyula. HISZI-MAP, 1997. IX, 210 p. ill. színes. 24x35 cm. (Megyeatlasz sorozat)

Jelmagyarázattal. Utcanévjegyzékkel. A településismertetők német és angol nyelven is.

180-181. o.


Pest megye Trianon után. Szerk. Dömjén Miklós. Bp. Hentschel Henrik Könyvnyomdai Műintézete, 1930.

446-447. o.


Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára. 1-5. köt. Főszerk. F. Szabó Géza. Bp. Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesület, 1931. 5 db. 23 cm. (Vármegyék Országos Címtára)

167-169. o.


Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára. Szerk. Csatár István, dr. Hovhannesian Eghia és Oláh György. Pécs. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet Mayer A. Géza és Társai, 1939. 3 db. 31 cm.

1. köt. 70, 106. o.

2. köt. 31. o.


Pestvármegye Lexikonja 1929. Szerk. Agorasztó Tivadar, Demtsa Pál et. Al. Bp. Hauptmann ny., 1929. 160 p. 22 cm.

„Magyar vármegyék és városok és községek” kiadása

1. köt. 24, 118. o.


Pesty Frigyes

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Pesty Frigyes gyűjteményének 33. kötetéből közread. Bognár András. Jegyz. ell. Horváth Lajos. Kiad. A Pest m. Műv. Központ és Könyvtár. 1-2. Szentendre. PMKK, 1984.

1. Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések. 620 p. 15 t. (Pest megyei téka, 6.)

2. Hont vármegye és kiegészítések. 384 p. 3 t. (Pest megyei téka, 7.)

214, 347, 349, 394, 418-419, 439, 489, 491. p.


SZOMBATHY Viktor

Budapest környéke. [Útikalauz] [Bp.]. Pest m. Idegenforgalmi Hivatal, 1977. 80 p. 8 t. 16 cm.

55. o.


Szülőföldünk Pest megye az iskolában. Kézikönyv pedagógusoknak. Szerk. Gulyás Sándor, Szabó Imre, Szatmári Lajos. Kiad. A Pest megyei Pedagógus Továbbképző, Vác. 1982. 321 p. 2 t. 34 cm.

151. o.


Tóalmás várja Önt. Szerk. Bőtös Mihályné. Kiad. Tóalmás. Polgármesteri Hivatal, 1992. 41p. ill. 24 cm.


Vendégváró Pest megye. Összeáll. Kátai Ildikó. Bp. Panoráma, [1988]. 73 p. 17 cm.

45. o.


NÉVEREDET


KISS Lajos

Földrajzi nevek etimológiai szótára. 3. kiad. Bp. Akad. Kiadó, 1983. 726 p. 25 cm.

649. o.


KISS Lajos

Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. Akad. Kiadó, 1997. 2 db. 25 cm.

1. köt., A-K. 821 p.

2. köt., L-Zs. 822 p.

2. köt. 657. o.


LELKES György

Magyar helységnév-azonosító szótár. Bp. Balassi, 1992. 628 p. ill., térk. 25 cm.

391. o.


Magyarország földrajzinév-tára

Földrajzinév-tár. [Szerk. Földi Ervin] = Gazetteer of Hungary [ed. by Ervin Földi]. 3. jav. kiad. Bp. Kartográfiai Váll., 1984. 29 cm.

1. Magyarország fontosabb domborzati, táj- és víznevei = The more important names of the relief, regions and hydrography in Hungary. 1984. 42 p. ill.+térk. (76x114 cm).

19. o.


RÉGÉSZET


HUNYADI Ilona

Kelták a Kárpátmedencében. Leletanyag. [Bp.]. Magyar Nemzeti Múzeum – Tört. Múzeum Rotaprint üzeme. 268 p. 22 cm. (Régészeti füzetek, 2.)

117. o.


Régészeti tanulmányok Pest megyéből. Írta Kővári Katalin et. al. Szentendre. Pest megyei Műv. Központ és Könyvtár, 1980[1981]. 427 p. [3]t.fol. [4]t. ill. 24 cm. (Studia comitatensia, 9.)

43, 53, 56. o.


NÉPRAJZ


GYŐRFFY István

Magyar falu, magyar ház. Bp. Akad. Kiadó, 1987. 231 p. [68]t. [1]t.fol. ill. 24 cm. (Az Akadémia Kiadó reprint sorozata)

94. o.


SÁNDOR Ildikó, I.

Pest megye néprajzi irodalma. Kéziratok. Szentendre, Győr. Győr-Sopron megyei ny. 205 p. ill. 20 cm. (Pest megyei múzeumi füzetek, 8.)

314, 903, 995, 1000, 1001. tétel


EGYHÁZ, VALLÁS


Értesítő a váczi egyházmegyei és központi Oltáregyesület szervezéséről és 1900. nov. 1-től 1902. május 11-ig terjedő működéséről. Kiad. a Központi Oltáregyleti Választmány. Bp., 1902.

Függelék: Az Oltáregyleti választmányi gyűléseken…Csáky Károly Emmánuel megyés püspök úr által tartott szent elmélkedések kivonatai.

20, 24. o.


Értesítő a váczi központi és egyházmegyei Oltáregyesület 1906. aug. 1-től 1908. szept. 1-ig terjedő működéséről. Kiad. a Központi Oltáregyesületi Választmány. Bp. Stephaneum ny. 144 p. 22 cm.

Függelék: Szent elmélkedések melyeket…Csáky Károly Emmánuel…megyéspüspök tartott.

43, 60, 66. o.

 

A magyarországi latin és görög szertartású világi és szerzetes ró[mai] katholikus papság évkönyve és névtára az 1904. évre. Összeáll. és kiad. az Egyházi Közlöny. Bp. [1904?]. VIII. 320 p. 696 hsz. 1 t. 22 cm.

1. rész: Naptár. 240 p.

2. rész: A római katolikus anyaszentegyház központi és helyi kormányzatának teljes névtára. 241-320 p.

194. o.


A magyarországi latin és görög szertartású világi és szerzetes római katholikus papság névtára és az országos hivatalok útmutatója. Összeáll. Pilinyi Gyula. Bp., 414 p. 19 cm.

1943. évre

111. o.

 

RUPP Jakab

Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre…Pest, 1870.

1. köt. Az Esztergomi egyház-tartomány a hozzátartozó püspökmegyékkel együtt

707. o.


RUPP Jakab

Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre…Pest, 1872.

2. köt. Az Egri érsek-egyház-tartomány a hozzá tartozó püspökmegyékkel együtt

707. o.

 

SZARKA Gyula

A Váci Egyházmegye és püspökei a török hódítás korában. Vác. Kapisztrán ny., 1947. XX, 191 p. 29 t. 28 cm. (Vácegyházmegye múltjából, 4.)

24, 77, 84, 93, 107, 120. o.


SZARKA Gyula

A váci egyházmegye történeti földrajza a török hódítás korában. Vác. Kapisztrán ny., 1940. 151[1] p. 6 t. 29 cm. (Váci könyvek. Űj sorozat, 5.)

115. o.


A Váci Egyházmegye Schematismusa, 1993. Vác, 1993. 106 p.

53. o.


Váci egyházmegyei almanach: Szent István milleneum évében. Szerk. Bánk József. Vác. Váci Egyházmegyei Hatóság, 1970. 432 p. 20 cm.

96, 253, 363. o.


Váci egyházmegyei almanach 2. Szerk. Bánk József. Vác. Egyházmegyei hatóság, 1980. 179p. 20 cm.

108, 144, 150. o.


A váci püspöki egyházmegye papi névtára.

1976. Összeáll. Endrey Mihály. Kiad. a Váci Egyházmegyei Hatóság. Vác, 1976. 56 p. 20 cm.

23. o.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 39
Heti: 58
Havi: 180
Össz.: 49 132

Látogatottság növelés
Oldal: BIBLIOGRÁFIA.KÖNYVEK1
TÓALMÁS - © 2008 - 2018 - doboilona.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »